Prehľad o organizácii
A SPORT PRODUKT SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava
36637971
2022004897
SK2022004897
0 zamestnancov
20.05.2005
Ost.stav.kompletiz.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,05
0,27
81,1 %
2,31 tis. €
-58,2 %
2022/2021
117 tis. €
-18,9 %
2022/2021
0,01
-69,5 %
2022/2021
1,6 mil. €
N/A

Zisk A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
6,76
0,19
0,38
1,42

Zisk pred zdanením A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


Konateľ A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


Predmet činnosti A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


Kataster A SPORT PRODUKT SK s.r.o.


Skrátené výkazy A SPORT PRODUKT SK s.r.o.