Prehľad o organizácii
POMARO, s.r.o.
ŠLN 1229/6, 977 01 Brezno
36637980
2022019747
Nemá
nezistený
20.05.2005
11.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod POMARO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie POMARO, s.r.o.


Konateľ POMARO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. POMARO, s.r.o.


Predmet činnosti POMARO, s.r.o.


Kataster POMARO, s.r.o.


Skrátené výkazy POMARO, s.r.o.