Prehľad o organizácii
SK Catering, s.r.o.
Kolkáreň 14/19, 976 81 Podbrezová
36638005
2022009979
SK2022009979
150-199 zamestnancov
20.05.2005
Ost.maloobch.s potravin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,38
0,12
84,9 %
285 tis. €
98,7 %
2022/2021
19,3 mil. €
21,8 %
2022/2021
0,06
50,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SK Catering, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby SK Catering, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk
83,62
0,15
0
0,64

Zisk pred zdanením SK Catering, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA SK Catering, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SK Catering, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK Catering, s.r.o.


Konateľ SK Catering, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK Catering, s.r.o.


Predmet činnosti SK Catering, s.r.o.


Kataster SK Catering, s.r.o.


Skrátené výkazy SK Catering, s.r.o.