Prehľad o organizácii
SITNIANSKA, s.r.o.
Michalská 7, 811 01 Bratislava
36638013
2022017239
Nemá
nezistený
21.05.2005
15.11.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SITNIANSKA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SITNIANSKA, s.r.o.


Konateľ SITNIANSKA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SITNIANSKA, s.r.o.


Predmet činnosti SITNIANSKA, s.r.o.


Kataster SITNIANSKA, s.r.o.


Skrátené výkazy SITNIANSKA, s.r.o.