Prehľad o organizácii
LUTEUS, s.r.o.
Námestie Š. Moyzesa 14, 974 01 Banská Bystrica
36638021
2022015996
SK2022015996
nezistený
21.05.2005
Spracov.a konzerv.mäsa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,19
56 %
1,12 tis. €
-49,4 %
2022/2021
69,5 tis. €
11 %
2022/2021
0
-49,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LUTEUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby LUTEUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,44
0,08
10,34

Zisk pred zdanením LUTEUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LUTEUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod LUTEUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUTEUS, s.r.o.


Konateľ LUTEUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUTEUS, s.r.o.


Prokurista LUTEUS, s.r.o.


Predmet činnosti LUTEUS, s.r.o.


Kataster LUTEUS, s.r.o.


Skrátené výkazy LUTEUS, s.r.o.