Prehľad o organizácii
ELM STAV s.r.o.
Tulská 1, 974 04 Banská Bystrica
36638030
2022020583
Nemá
nezistený
25.05.2005
Ubytovanie ost.dočasné
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ELM STAV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ELM STAV s.r.o.


Konateľ ELM STAV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ELM STAV s.r.o.


Predmet činnosti ELM STAV s.r.o.


Kataster ELM STAV s.r.o.


Skrátené výkazy ELM STAV s.r.o.