Prehľad o organizácii
Zenado spol. s r.o.
Bystrická cesta 49/182, 034 01 Ružomberok
36638048
2022018713
Nemá
nezistený
25.05.2005
11.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Zenado spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zenado spol. s r.o.


Konateľ Zenado spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zenado spol. s r.o.


Predmet činnosti Zenado spol. s r.o.


Kataster Zenado spol. s r.o.


Skrátené výkazy Zenado spol. s r.o.