Prehľad o organizácii
Grosso s.r.o.
Gorkého 4, 920 01 Hlohovec
36638056
2022009946
SK2022009946
nezistený
25.05.2005
Stolárske práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,09
5,01
0,05
101,7 %
-2,8 tis. €
13,8 %
2022/2021
6 tis. €
-31 %
2022/2021
-0,09
86,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Grosso s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby Grosso s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
-0,08
-0,02
n/a
0,09

Zisk pred zdanením Grosso s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA Grosso s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Grosso s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Grosso s.r.o.


Konateľ Grosso s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Grosso s.r.o.


Predmet činnosti Grosso s.r.o.


Kataster Grosso s.r.o.


Skrátené výkazy Grosso s.r.o.