Prehľad o organizácii
EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
36638072
2022015644
SK2022015644
nezistený
25.05.2005
Ost.služ.týkajúce sa IT
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,5
0,84
1,93
40,9 %
40,8 tis. €
38,4 %
2022/2021
111 tis. €
26,3 %
2022/2021
0,5
35,5 %
2022/2021
9,91 tis. €
234,3 %
2021/2020
N/A

Zisk EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
6,96
0,59
0,13
2,44

Zisk pred zdanením EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


Konateľ EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


Predmet činnosti EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


Kataster EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.


Skrátené výkazy EMPIRE SYSTEMS, s.r.o.