Prehľad o organizácii
INFOCUS, spol. s r.o.
SNP 133, 976 32 Badín
36638081
2022011200
SK2022011200
nezistený
26.05.2005
Reklamné agentúry
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,05
2,98
18,1 %
375 €
104,2 %
2022/2021
28 tis. €
15,9 %
2022/2021
0,04
103,5 %
2022/2021
105 tis. €
N/A

Zisk INFOCUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby INFOCUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1,08
0,82
0,14
5,54

Zisk pred zdanením INFOCUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA INFOCUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INFOCUS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INFOCUS, spol. s r.o.


Konateľ INFOCUS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INFOCUS, spol. s r.o.


Prokurista INFOCUS, spol. s r.o.


Predmet činnosti INFOCUS, spol. s r.o.


Kataster INFOCUS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy INFOCUS, spol. s r.o.