Prehľad o organizácii
DXK, s.r.o.
Slovenskej republiky rád 19, 984 01 Lučenec
36638099
2022006756
Nemá
nezistený
26.05.2005
08.01.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DXK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DXK, s.r.o.


Konateľ DXK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DXK, s.r.o.


Predmet činnosti DXK, s.r.o.


Kataster DXK, s.r.o.


Skrátené výkazy DXK, s.r.o.