Prehľad o organizácii
MULTIAGRO s.r.o.
Okružná 1439/22, 979 01 Rimavská Sobota
36638102
2022014489
SK2022014489
2 zamestnanci
27.05.2005
Ost.maloob.nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,13
13,7
6,8 %
10,9 tis. €
-22 %
2022/2021
79,4 tis. €
14,4 %
2022/2021
0,12
-32,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk MULTIAGRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
transparex.sk

Tržby MULTIAGRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
12,39
0,93
0,06
14,69

Zisk pred zdanením MULTIAGRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA MULTIAGRO s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod MULTIAGRO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MULTIAGRO s.r.o.


Konateľ MULTIAGRO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MULTIAGRO s.r.o.


Predmet činnosti MULTIAGRO s.r.o.


Kataster MULTIAGRO s.r.o.


Skrátené výkazy MULTIAGRO s.r.o.