Prehľad o organizácii
LENTINI SLOVAKIA s.r.o.
908 74 Malé Leváre
36638111
2022019593
Nemá
nezistený
27.05.2005
Maloobchod s nápojmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LENTINI SLOVAKIA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LENTINI SLOVAKIA s.r.o.


Konateľ LENTINI SLOVAKIA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LENTINI SLOVAKIA s.r.o.


Predmet činnosti LENTINI SLOVAKIA s.r.o.


Kataster LENTINI SLOVAKIA s.r.o.


Skrátené výkazy LENTINI SLOVAKIA s.r.o.