Prehľad o organizácii
ILKAY - JOLI, s.r.o.
Hlavná 29, 986 01 Fiľakovo
36638129
2022013719
Nemá
nezistený
27.05.2005
Veľk.s ost.dom.potreb.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ILKAY - JOLI, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ILKAY - JOLI, s.r.o.


Konateľ ILKAY - JOLI, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ILKAY - JOLI, s.r.o.


Predmet činnosti ILKAY - JOLI, s.r.o.


Kataster ILKAY - JOLI, s.r.o.


Skrátené výkazy ILKAY - JOLI, s.r.o.