Prehľad o organizácii
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.
Krátka 22, 974 05 Banská Bystrica
36638137
2022014478
SK2022014478
2 zamestnanci
27.05.2005
Maloobch.s audio.prístr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,05
1,06
37,6 %
23,3 tis. €
-51,6 %
2022/2021
1,66 mil. €
-13,7 %
2022/2021
0,03
-48,9 %
2022/2021
2,14 mil. €
-6,5 %
2022/2021
N/A

Zisk FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
transparex.sk
64,34
0,62
0,03
3,9

Zisk pred zdanením FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


Konateľ FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


Predmet činnosti FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


Kataster FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.


Skrátené výkazy FOTOVIDEOSHOP, s.r.o.