Prehľad o organizácii
Y-TRANSPORT, s.r.o.
J. Kozačeka 328, 960 01 Zvolen
36638145
2022021276
Nemá
nezistený
27.05.2005
15.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Y-TRANSPORT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Y-TRANSPORT, s.r.o.


Konateľ Y-TRANSPORT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Y-TRANSPORT, s.r.o.


Predmet činnosti Y-TRANSPORT, s.r.o.


Kataster Y-TRANSPORT, s.r.o.


Skrátené výkazy Y-TRANSPORT, s.r.o.