Prehľad o organizácii
BENAC s.r.o.
Grösslingova 4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
36638153
2022020605
Nemá
nezistený
28.05.2005
Maloobchod s odevmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0
0,01
0,08
73,6 %
1,14 tis. €
-82,6 %
2017/2016
784 tis. €
-0,1 %
2017/2016
0
-83,3 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk BENAC s.r.o.


2014
2015
2016
2017
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby BENAC s.r.o.


2014
2015
2016
2017
800 tis. €
780 tis. €
760 tis. €
740 tis. €
720 tis. €
transparex.sk
n/a
0,26
0,01
2

Zisk pred zdanením BENAC s.r.o.


2014
2015
2016
2017
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA BENAC s.r.o.


2014
2015
2016
2017
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BENAC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BENAC s.r.o.


Konateľ BENAC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BENAC s.r.o.


Predmet činnosti BENAC s.r.o.


Kataster BENAC s.r.o.


Skrátené výkazy BENAC s.r.o.