Prehľad o organizácii
ZB - Nábytok s.r.o.
Hrádza 22/5, 976 57 Michalová
36638161
2022011981
Nemá
nezistený
28.05.2005
Maloobchod s nábytkom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod ZB - Nábytok s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZB - Nábytok s.r.o.


Konateľ ZB - Nábytok s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZB - Nábytok s.r.o.


Predmet činnosti ZB - Nábytok s.r.o.


Kataster ZB - Nábytok s.r.o.


Skrátené výkazy ZB - Nábytok s.r.o.