Prehľad o organizácii
CONTINUUM s.r.o.
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
36638170
2022011860
SK2022011860
nezistený
28.05.2005
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,16
9,66
27,5 %
56,4 tis. €
7 371 %
2022/2021
55,6 tis. €
-9,1 %
2022/2021
0,11
10 148,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CONTINUUM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby CONTINUUM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
54,36
0,73
0,12
13,73

Zisk pred zdanením CONTINUUM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA CONTINUUM s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CONTINUUM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CONTINUUM s.r.o.


Konateľ CONTINUUM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CONTINUUM s.r.o.


Predmet činnosti CONTINUUM s.r.o.


Kataster CONTINUUM s.r.o.


Skrátené výkazy CONTINUUM s.r.o.