Prehľad o organizácii
MIVAR, spol. s r.o.
Rudlovská cesta 3922/98, 974 11 Banská Bystrica
36638188
2022009550
SK2022009550
3-4 zamestnanci
01.06.2005
Inžinierske čin,poraden.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
26,9 tis. €
196,3 %
2022/2021
N/A

Koneční užívatelia výhod MIVAR, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MIVAR, spol. s r.o.


Konateľ MIVAR, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MIVAR, spol. s r.o.


Predmet činnosti MIVAR, spol. s r.o.


Kataster MIVAR, spol. s r.o.


Skrátené výkazy MIVAR, spol. s r.o.