Prehľad o organizácii
ArchiC s.r.o.
Andreja Sládkoviča 6, 969 01 Banská Štiavnica
36638196
2022016876
Nemá
nezistený
01.06.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0,33
75,4 %
-90 €
-1,1 %
2022/2021
N/A
-0
75 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ArchiC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby ArchiC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
4,18
0,25
n/a
0,33

Zisk pred zdanením ArchiC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA ArchiC s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ArchiC s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ArchiC s.r.o.


Konateľ ArchiC s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ArchiC s.r.o.


Predmet činnosti ArchiC s.r.o.


Kataster ArchiC s.r.o.


Skrátené výkazy ArchiC s.r.o.