Prehľad o organizácii
Ekmed, s.r.o.
Kalajová 1615/12, 986 01 Fiľakovo
36638200
2022019351
Nemá
5-9 zamestnancov
31.05.2005
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,18
2,49
3,6 %
153 tis. €
-8,8 %
2022/2021
403 tis. €
1,5 %
2022/2021
0,18
-26,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Ekmed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

Tržby Ekmed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
450 tis. €
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
transparex.sk
126,5
0,96
0,21
14,59

Zisk pred zdanením Ekmed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

EBITDA Ekmed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
220 tis. €
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Ekmed, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ekmed, s.r.o.


Konateľ Ekmed, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Ekmed, s.r.o.


Predmet činnosti Ekmed, s.r.o.


Kataster Ekmed, s.r.o.


Skrátené výkazy Ekmed, s.r.o.