Prehľad o organizácii
HERK s.r.o.
Viničná 1, 986 01 Fiľakovo
36638218
2022009869
SK2022009869
1 zamestnanec
31.05.2005
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,35
0,36
54,52
2 %
31,3 tis. €
397,9 %
2022/2021
51,5 tis. €
0,35
291,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk HERK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby HERK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
13,26
0,98
0,04
51,23

Zisk pred zdanením HERK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA HERK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod HERK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie HERK s.r.o.


Konateľ HERK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. HERK s.r.o.


Predmet činnosti HERK s.r.o.


Kataster HERK s.r.o.


Skrátené výkazy HERK s.r.o.