Prehľad o organizácii
INFO PARTNERS s.r.o.
Ľ. Štúra 466/16, 966 01 Hliník nad Hronom
36638226
2022011761
Nemá
2 zamestnanci
01.06.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,19
0,72
33,2 %
3,23 tis. €
131 %
2022/2021
20,9 tis. €
413,5 %
2022/2021
0,13
134,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk INFO PARTNERS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby INFO PARTNERS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
2,59
0,67
n/a
0,72

Zisk pred zdanením INFO PARTNERS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA INFO PARTNERS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod INFO PARTNERS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie INFO PARTNERS s.r.o.


Konateľ INFO PARTNERS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. INFO PARTNERS s.r.o.


Predmet činnosti INFO PARTNERS s.r.o.


Kataster INFO PARTNERS s.r.o.


Skrátené výkazy INFO PARTNERS s.r.o.