Prehľad o organizácii
PROEKO MK, spol. s r.o.
Janka Kráľa 1372/35, 965 01 Žiar nad Hronom
36638234
2022012344
SK2022012344
0 zamestnancov
31.05.2005
Inžinierske čin,poraden.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,58
-0,6
1,52
3,5 %
-13,5 tis. €
90,8 %
2022/2021
6,92 tis. €
-82,9 %
2022/2021
-0,58
84,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PROEKO MK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby PROEKO MK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
3,38
0,96
0,13
9,63

Zisk pred zdanením PROEKO MK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

EBITDA PROEKO MK, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PROEKO MK, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PROEKO MK, spol. s r.o.


Konateľ PROEKO MK, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PROEKO MK, spol. s r.o.


Prokurista PROEKO MK, spol. s r.o.


Predmet činnosti PROEKO MK, spol. s r.o.


Kataster PROEKO MK, spol. s r.o.


Skrátené výkazy PROEKO MK, spol. s r.o.