Prehľad o organizácii
AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.
Medený Hámor 6541/15, 974 01 Banská Bystrica
36638242
2022027568
Nemá
nezistený
31.05.2005
25.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.


Konateľ AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.


Predmet činnosti AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.


Kataster AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.


Skrátené výkazy AGRO-BIO-ENERGY, s.r.o.