Prehľad o organizácii
PETRASTAV s.r.o.
Lazovná 1487/56, 974 01 Banská Bystrica
36638251
2022013510
Nemá
nezistený
31.05.2005
Sprostr.obch.s rozl.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
59,53
-0,33
0
17 934,5 %
38,6 tis. €
8,1 %
2022/2021
N/A
59,53
8,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PETRASTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby PETRASTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
-178,35
n/a
0

Zisk pred zdanením PETRASTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA PETRASTAV s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod PETRASTAV s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PETRASTAV s.r.o.


Konateľ PETRASTAV s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PETRASTAV s.r.o.


Predmet činnosti PETRASTAV s.r.o.


Kataster PETRASTAV s.r.o.


Skrátené výkazy PETRASTAV s.r.o.