Prehľad o organizácii
KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.
Partizánska 2549, 962 05 Hriňová
36638269
2022012982
Nemá
nezistený
01.06.2005
Obrábanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,01
0,01
0
194,2 %
-645 €
-34,7 %
2021/2020
14,9 tis. €
2,9 %
2021/2020
-0,01
12,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-7,6
-0,94
2,8
0,47

Zisk pred zdanením KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


Konateľ KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


Predmet činnosti KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


Kataster KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.


Skrátené výkazy KOVOVÝROBA Hriňová, s.r.o.