Prehľad o organizácii
Lekáreň STELLA, s.r.o.
Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
36638277
2022013367
SK2022013367
2 zamestnanci
01.06.2005
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,12
0,03
0,01
475,1 %
-8,76 tis. €
44,5 %
2022/2021
305 tis. €
1,9 %
2022/2021
-0,12
32,4 %
2022/2021
13,8 tis. €
-0,3 %
2021/2020
N/A

Zisk Lekáreň STELLA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby Lekáreň STELLA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
320 tis. €
300 tis. €
280 tis. €
260 tis. €
transparex.sk
-28,02
-3,75
0,06
0,21

Zisk pred zdanením Lekáreň STELLA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA Lekáreň STELLA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Lekáreň STELLA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lekáreň STELLA, s.r.o.


Konateľ Lekáreň STELLA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lekáreň STELLA, s.r.o.


Predmet činnosti Lekáreň STELLA, s.r.o.


Kataster Lekáreň STELLA, s.r.o.


Skrátené výkazy Lekáreň STELLA, s.r.o.