Prehľad o organizácii
NEMESIS, s.r.o.
Krtíšska 320, 991 06 Želovce
36638285
2022009187
Nemá
nezistený
01.06.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
-120 €
62,5 %
2022/2021
34,6 tis. €
46,6 %
2022/2021
-0,02
62,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk NEMESIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby NEMESIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
0,93
1
0,02
n/a

Zisk pred zdanením NEMESIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

EBITDA NEMESIS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod NEMESIS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie NEMESIS, s.r.o.


Konateľ NEMESIS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. NEMESIS, s.r.o.


Predmet činnosti NEMESIS, s.r.o.


Kataster NEMESIS, s.r.o.


Skrátené výkazy NEMESIS, s.r.o.