Prehľad o organizácii
WAD DESIGN, s.r.o.
Karpatská 6178/6, 974 11 Banská Bystrica
36638293
2022013301
SK2022013301
2 zamestnanci
03.06.2005
Špecializ.dizajnér.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
-0,27
0,37
111,3 %
605 €
-12,4 %
2022/2021
91,3 tis. €
-5,7 %
2022/2021
0,03
81,2 %
2022/2021
70,9 tis. €
-95 %
2022/2021
N/A

Zisk WAD DESIGN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby WAD DESIGN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-0,33
-0,11
0,09
0,75

Zisk pred zdanením WAD DESIGN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA WAD DESIGN, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WAD DESIGN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WAD DESIGN, s.r.o.


Konateľ WAD DESIGN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WAD DESIGN, s.r.o.


Predmet činnosti WAD DESIGN, s.r.o.


Kataster WAD DESIGN, s.r.o.


Skrátené výkazy WAD DESIGN, s.r.o.