Prehľad o organizácii
Lekáreň Vita s.r.o.
Odbojárov 6, 914 41 Nemšová
36638307
2022010727
Nemá
nezistený
02.06.2005
30.10.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Lekáreň Vita s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Lekáreň Vita s.r.o.


Konateľ Lekáreň Vita s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Lekáreň Vita s.r.o.


Prokurista Lekáreň Vita s.r.o.


Predmet činnosti Lekáreň Vita s.r.o.


Kataster Lekáreň Vita s.r.o.


Skrátené výkazy Lekáreň Vita s.r.o.