Prehľad o organizácii
WorldWood Slovakia, s.r.o.
Kukučínova 253/90, 962 12 Detva
36638315
2022017613
SK2022017613
20-24 zamestnancov
02.06.2005
Ťažba dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,16
0,03
79,7 %
51,2 tis. €
623,9 %
2022/2021
2,19 mil. €
-9,6 %
2022/2021
0,03
844 %
2022/2021
6,44 tis. €
596 tis. €

Zisk WorldWood Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby WorldWood Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
48,28
0,2
0,12
0,88

Zisk pred zdanením WorldWood Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA WorldWood Slovakia, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WorldWood Slovakia, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WorldWood Slovakia, s.r.o.


Konateľ WorldWood Slovakia, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WorldWood Slovakia, s.r.o.


Predmet činnosti WorldWood Slovakia, s.r.o.


Kataster WorldWood Slovakia, s.r.o.


Skrátené výkazy WorldWood Slovakia, s.r.o.