Prehľad o organizácii
Martimed s.r.o.
Astrová 24, 974 01 Banská Bystrica
36638331
2022017943
Nemá
nezistený
02.06.2005
Poraden.čin.v podnikaní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,19
0,22
11,97
11 %
17,4 tis. €
29,2 %
2022/2021
33,8 tis. €
0,1 %
2022/2021
0,19
14,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Martimed s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Martimed s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
12,16
0,89
0,39
17,26

Zisk pred zdanením Martimed s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Martimed s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Martimed s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Martimed s.r.o.


Konateľ Martimed s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Martimed s.r.o.


Predmet činnosti Martimed s.r.o.


Kataster Martimed s.r.o.


Skrátené výkazy Martimed s.r.o.