Prehľad o organizácii
EMO - CAR, s.r.o.
Murgašova 9, 974 01 Banská Bystrica
36638340
2022010386
SK2022010386
1 zamestnanec
02.06.2005
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,22
0,1
61 %
194 tis. €
163,3 %
2021/2020
563 tis. €
0,9 %
2021/2020
0,08
172,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk EMO - CAR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EMO - CAR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
135,32
0,39
0,09
0,23

Zisk pred zdanením EMO - CAR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk

EBITDA EMO - CAR, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EMO - CAR, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMO - CAR, s.r.o.


Konateľ EMO - CAR, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMO - CAR, s.r.o.


Prokurista EMO - CAR, s.r.o.


Predmet činnosti EMO - CAR, s.r.o.


Kataster EMO - CAR, s.r.o.


Skrátené výkazy EMO - CAR, s.r.o.