Prehľad o organizácii
AWIFLEX s.r.o. v likvidácii
ul. 29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica
36638358
2022014731
Nemá
nezistený
02.06.2005
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,05
0,16
64 %
-20,7 tis. €
-394,9 %
2020/2019
438 tis. €
-71,8 %
2020/2019
-0,02
-274,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
61,71
0,36
1,15
1,43

Zisk pred zdanením AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Konateľ AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Likvidátor AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Kataster AWIFLEX s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AWIFLEX s.r.o. v likvidácii