Prehľad o organizácii
BOHUŠ DMD s.r.o.
Clementisova 44/706, 976 67 Závadka nad Hronom
36638366
2022022706
Nemá
nezistený
02.06.2005
30.04.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BOHUŠ DMD s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BOHUŠ DMD s.r.o.


Konateľ BOHUŠ DMD s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BOHUŠ DMD s.r.o.


Predmet činnosti BOHUŠ DMD s.r.o.


Kataster BOHUŠ DMD s.r.o.


Skrátené výkazy BOHUŠ DMD s.r.o.