Prehľad o organizácii
fingold, s.r.o.
Smetanova 8, 911 01 Trenčín
36638374
2022012102
SK2022012102
nezistený
02.06.2005
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
-0,75
0,04
0,01
1 864,2 %
-10,8 tis. €
81,8 %
2022/2021
21,7 tis. €
112,6 %
2022/2021
-0,75
54,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk fingold, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby fingold, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-17,64
n/a
1,65

Zisk pred zdanením fingold, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA fingold, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod fingold, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie fingold, s.r.o.


Konateľ fingold, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. fingold, s.r.o.


Predmet činnosti fingold, s.r.o.


Kataster fingold, s.r.o.


Skrátené výkazy fingold, s.r.o.