Prehľad o organizácii
H.T.S. družstvo
Prešovská 32/A, 821 08 Bratislava
36638382
2022013961
Nemá
nezistený
03.06.2005
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod H.T.S. družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie H.T.S. družstvo


Štatutárny orgán H.T.S. družstvo


Predmet činnosti H.T.S. družstvo


Kataster H.T.S. družstvo


Skrátené výkazy H.T.S. družstvo