Prehľad o organizácii
LUMID s.r.o.
9. mája 1657/11, 974 01 Banská Bystrica
36638391
2022016832
Nemá
nezistený
03.06.2005
13.01.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LUMID s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUMID s.r.o.


Konateľ LUMID s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUMID s.r.o.


Predmet činnosti LUMID s.r.o.


Kataster LUMID s.r.o.


Skrátené výkazy LUMID s.r.o.