Prehľad o organizácii
ULTRAMED s.r.o.
Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
36638404
2022011651
SK2022011651
20-24 zamestnancov
03.06.2005
Veľkoobch.s farmac.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,41
0,13
81 %
970 tis. €
25,6 %
2022/2021
13,5 mil. €
22,4 %
2022/2021
0,08
5 %
2022/2021
30 mil. €
-21,1 %
2022/2021
N/A

Zisk ULTRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby ULTRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
14 mil. €
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
transparex.sk
355,91
0,19
0,38
1,21

Zisk pred zdanením ULTRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA ULTRAMED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ULTRAMED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ULTRAMED s.r.o.


Konateľ ULTRAMED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ULTRAMED s.r.o.


Predmet činnosti ULTRAMED s.r.o.


Kataster ULTRAMED s.r.o.


Skrátené výkazy ULTRAMED s.r.o.