Prehľad o organizácii
ANTOLS s.r.o.
Sokolská 18, 811 04 Bratislava
36638412
2022016568
SK2022016568
nezistený
03.06.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,25
0,93
0,37
73,5 %
14,5 tis. €
182,5 %
2022/2021
19,7 tis. €
48,8 %
2022/2021
0,25
89 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ANTOLS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby ANTOLS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,23
0,27
0,04
0,41

Zisk pred zdanením ANTOLS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ANTOLS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ANTOLS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ANTOLS s.r.o.


Konateľ ANTOLS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ANTOLS s.r.o.


Predmet činnosti ANTOLS s.r.o.


Kataster ANTOLS s.r.o.


Skrátené výkazy ANTOLS s.r.o.