Prehľad o organizácii
APEX GAMING SK s.r.o.
Ligetská 2, 972 51 Handlová
36638447
2022025324
SK2022025324
25-49 zamestnancov
03.06.2005
Nešpecializ.veľkoobchod
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,09
0,67
0,16
86,9 %
208 tis. €
432,7 %
2022/2021
2,85 mil. €
95,5 %
2022/2021
0,09
265,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk APEX GAMING SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby APEX GAMING SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
46,13
0,13
0,29
1,08

Zisk pred zdanením APEX GAMING SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA APEX GAMING SK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod APEX GAMING SK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie APEX GAMING SK s.r.o.


Konateľ APEX GAMING SK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. APEX GAMING SK s.r.o.


Predmet činnosti APEX GAMING SK s.r.o.


Kataster APEX GAMING SK s.r.o.


Skrátené výkazy APEX GAMING SK s.r.o.