Prehľad o organizácii
P reality s.r.o.
Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
36638455
2022017965
Nemá
0 zamestnancov
03.06.2005
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,23
20,88
4,7 %
18,6 tis. €
874,2 %
2022/2021
37,1 tis. €
143,3 %
2022/2021
0,22
624,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk P reality s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby P reality s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
12,17
0,95
0,03
21,34

Zisk pred zdanením P reality s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA P reality s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod P reality s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie P reality s.r.o.


Konateľ P reality s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. P reality s.r.o.


Predmet činnosti P reality s.r.o.


Kataster P reality s.r.o.


Skrátené výkazy P reality s.r.o.