Prehľad o organizácii
LUK TRANSPORT s.r.o.
Bratislavská 4, 949 01 Nitra
36638471
2022016678
Nemá
nezistený
07.06.2005
19.11.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod LUK TRANSPORT s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LUK TRANSPORT s.r.o.


Konateľ LUK TRANSPORT s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LUK TRANSPORT s.r.o.


Predmet činnosti LUK TRANSPORT s.r.o.


Kataster LUK TRANSPORT s.r.o.


Skrátené výkazy LUK TRANSPORT s.r.o.