Prehľad o organizácii
METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“
Strojárenská 19, 976 43 Valaská - Piesok
36638480
2022017030
Nemá
nezistený
07.06.2005
17.03.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
1,12
-773 tis. €
24,2 tis. €
N/A
N/A
N/A

Zisk METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


2016
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

Tržby METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


2016
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-103,51
n/a
n/a
n/a

Zisk pred zdanením METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


2016
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
-1 mil. €
-1,2 mil. €
transparex.sk

EBITDA METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


2016
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
-500 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Konateľ METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Správca reštrukturalizačného konania METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Kataster METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy METALREZ, spol. s r.o. „v konkurze“