Prehľad o organizácii
ZERO BB, spol. s r.o.
Bakossova 56, 974 01 Banská Bystrica
36638498
2022012696
SK2022012696
3-4 zamestnanci
07.06.2005
Maloobchod s počítačmi
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,09
42,6 %
3,43 tis. €
16,7 %
2022/2021
1,26 mil. €
11,5 %
2022/2021
0,01
10,4 %
2022/2021
75,2 tis. €
372 %
2021/2020
N/A

Zisk ZERO BB, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ZERO BB, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
46
0,57
0,19
1,75

Zisk pred zdanením ZERO BB, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ZERO BB, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ZERO BB, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZERO BB, spol. s r.o.


Konateľ ZERO BB, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ZERO BB, spol. s r.o.


Predmet činnosti ZERO BB, spol. s r.o.


Kataster ZERO BB, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ZERO BB, spol. s r.o.