Prehľad o organizácii
PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.
Okružná 3239, 900 01 Modra
36638510
2022015149
Nemá
nezistený
07.06.2005
01.07.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.


Konateľ PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.


Predmet činnosti PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.


Kataster PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.


Skrátené výkazy PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.