Prehľad o organizácii
QUALITED s.r.o.
Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta
36638528
2022022189
SK2022022189
10-19 zamestnancov
08.06.2005
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
-0,46
0,08
122,6 %
32,2 tis. €
170,5 %
2022/2021
1,85 mil. €
37,5 %
2022/2021
0,1
120,8 %
2022/2021
1,06 mil. €
-39,6 %
2022/2021
N/A

Zisk QUALITED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby QUALITED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
-10,62
-0,23
0,02
0,58

Zisk pred zdanením QUALITED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA QUALITED s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod QUALITED s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie QUALITED s.r.o.


Konateľ QUALITED s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. QUALITED s.r.o.


Predmet činnosti QUALITED s.r.o.


Kataster QUALITED s.r.o.


Skrátené výkazy QUALITED s.r.o.