Prehľad o organizácii
Tidly GOLEM, s.r.o.
Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica
36638536
2022020770
Nemá
nezistený
08.06.2005
06.04.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Tidly GOLEM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Tidly GOLEM, s.r.o.


Konateľ Tidly GOLEM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Tidly GOLEM, s.r.o.


Predmet činnosti Tidly GOLEM, s.r.o.


Kataster Tidly GOLEM, s.r.o.


Skrátené výkazy Tidly GOLEM, s.r.o.